Vestbien

Nationalpark Vadehavets biavler forening

SværmeFangere: Bier Og Hvepse

Kassere

Jørgen Juhl Poulsen

Telefon: 28 19 46 70

Jørgen afhenter bier.