Vestbien

Nationalpark Vadehavets biavler forening

SværmeFangere: Bier Og Hvepse

Leo B. Mortensen

Telefon 21488098

Effektiv fjernes af hvepse mv.


Fjernelse af honningbier.