Vestbien

Nationalpark Vadehavets biavler forening

SværmeFangere: Bier Og Hvepse

Leo B. Mortensen

Telefon 21488098

Effektiv fjernes af hvepse mv.

Kassere J. Juhl

Telefon: 28 19 46 70

Fjernelse af honningbier.