Vestbien

Nationalpark Vadehavets biavler forening

SværmeFangere: Bier Og Hvepse

Formand Leo Mortensen

Telefon 21488098

Effektiv fjernes af hvepse mv.

Kassere Jørgen Juhl Poulsen

Telefon: 28 19 46 70

Fjernelse af honningbier.