Vestbien

Nationalpark Vadehavets biavler forening

SværmeFangere: Bier Og Hvepse

Formand

Leo Bergsted Mortensen

Telefon: 21 48 80 98

-Leo fikser hvepse og muldvarpe.

Kassere

Jørgen Juhl Poulsen

Telefon: 28 19 46 70

Jørgen afhenter bier.