Vestbien

Nationalpark Vadehavets biavler forening

Bliv Medlem

Bliv medlem af Vestbien Nationalpark Vadehavets Biavlerforening Esbjerg

 

Ønsker du medlemskab af Vestbien Esbjergs Biavler Forening har du de to muligheder.

Vestbien

Ved lokalt medlemskab er kontingent 125 kr.  som indbetales på Sydbank konto 7045 – 1565694

Formand

Lars Wiil

tlf. +45 40 95 11 52

Mail: lars.wiil@bbsyd.dk

Næstformand

Frede Dalum

Mail: jfdalum@gmail.com

Landsforeningen Danmarks Biavlerforening (DBF)

Vælger du at betale kontingent til Danmarks Biavlerforening via deres webshop, er lokalkontingent indeholdt.

*Husk at skrive eller sige, at du ønsker medlemskab hos Vestbien.

kassere

Webmaster

Leo B. Mortensen

Bestyrelsen
Peter Madsen

Suppleant

Adam

Kolodziejczyk

SVÆRMEFANGERE

Klik på knappen nedenfor for at læse mere.

GRUNDKURSUS I BIAVL

Klik på knappen nedenfor for at læse mere.

Det lokale grundkursus for 2022 vil indeholde flere fordele for kursisterne.

CVR: 36271477

ARTER OG UNDERARTER

På verdensplan kendes 8 arter af honningbier, hvor kun den ene art findes i Danmark. Den danske honningbi er opdelt i underarter og herhjemme bruges især den italienske gule bi, den grå Carnica-bi og Buckfast-bien, der er en krydsning mellem flere europæiske underarter. 

På Læsø findes underarten; den brune bi (A. mellifera mellifera), der regnes for den mest oprindelige, danske honningbi, der er særligt tilpasset vores nordlige klima. Den brune bi har dog ikke vundet indpas hos biavlerne. Ser man på bier som helhed – og ikke kun honningbier, findes der rigtig mange arter bl.a. humlebier, jordbier, murbier m.fl. Alene i Danmark er der ca. 240 arter.

Bestøvning

Bier

Bier er nødvendige til bestøvning af en række afgrøder i naturen, herunder haver og landbrug. Værdien af honningbiernes bestøvningsarbejde i EU anslås til 30-50 gange større end honning-produktionen.  I EU findes der ca. 200.000 honningbier pr. kvadrat-kilometer. Honningbierne sikrer bestøvning af ca. 80.000 forskellige plantearter.

Hvis der ikke var honningbier, ville ca. 20.000 planterarter uddø. Honningbier opfylder derfor en stor, økologisk funktion, som har stor betydning for hele det danske samfund.

Det anslås, at der er ca. 156.000 bifamilier i Danmark, hvoraf ca. 40 procent af biavlerne anvender bier af typen Buchfast, 21 procent Ligustica, 5 procent Carnica. Den resterende del bruger andre racer eller krydsninger. 60 procent af bifamilierne findes i Jylland. De danske bidronninger har en høj standard på grund af et forstandigt avlsarbejde. Der findes i dag 20 godkendte avlsområder for honningbier.

Formålet er at have det sjovt med sine bier, men også at producere noget godt honning.

Bestøvnings vigtighed

I økonomisk henseende spiller bierne en vigtig rolle som bestøvere af frø afgrøder, frugttræer og frugtbuske. Der findes ingen lands- dækkende undersøgelse af biernes hyppighed og udbredelse, som f.eks i England, Tyskland og Sverige, hvor atlas undersøgelser er i gang. I bestøvningssammenhæng er det først og fremmest honningbien, der har interesse, og her er den almindelige (europæisk) honningbi (Apis mellifera) langt den mest betydningsfulde. 

Lej en Biavler: Flere afgrødeproducenter er begyndt at leje en biavler til at komme og placere nogle bistader i en periode.

ARTER OG UNDERARTER

Honningbier er ikke kun vigtige for produktionen af honning. Bierne bestøver 70 % af samtlige blomstrende planter, samt årlige afgrøder til en værdi af flere hundrede milliarder US dollar verden over. I Danmark har man estimeret værdien af honningbiens bestøvning til ca. 23 milliarder danske kroner årligt.

I USA har man udregnet, at hvis honningbien uddøde, ville der mangle 30 % af alle næringsmidler. Derfor har insektets velbefindende en stor betydning både økologisk og økonomisk..

Honning Er Et Naturprodukt

Bierne indsamler nektar fra naturens blomster. De suger den op i honning-maven, og tilsætter enzymer, som medvirker til at sukkeret spaltes til frugt- og druesukker, og de lagrer honningen i vokstavlerne.

Biavleren slynger eller presser honning ud af tavlerne, sier, rører og tapper den på glas.
Biavleren hverken fjerner eller tilsætter sin honning noget.

Vestbien er medlem af "DBF" Danmarks Biavlerforening.

Et professionelt netværk der også gavner din biavl.