Vestbien

Nationalpark Vadehavets biavler forening

Uddannelse: GrundKursus I Biavl

Uddannelsesledere

Lars Michael Pedersen

Mail: post@larshp.dk


Jørgen Juhl Poulsen

Mail: jjp@esenet.dk